Które państwo nazywa się "Sak'art'velo" we własnym języku?

Albania
4654
Indonezja
3688
Estonia
3946
Gruzja
10553
Język gruziński jest zapisywany we własnym unikalnym systemie, gruzińskim pismem. Często były wskazywane pewne podobieństwa gramatyczne z baskijskim, zwłaszcza w systemie orzeczeń. Istnieje hipoteza, że oba języki są pokrewne, jednak powszechnie uważa się, że brakuje na to jednoznacznych dowodów.
popraw to pytanie
Ewelina Nieznana
zasięg: raczej globalnegeografiajęzykiKaukaznazwy geograficznenazwy państw