Jakie wojska przedstawia ilustracja?

tureckich janczarów
200
piechotę wybraniecką
1011
strzelców moskiewskich
730
spieszonych szwedzkich dragonów
208
Ten wycinek tzw. rolki sztokholmskiej przedstawia polską piechotę z częstym w czasach I Rzeczpospolitej sztandarem granatowo-czerwono-białym podczas wjazdu do Krakowa króla Zygmunta III Wazy i arcyksiężnej habsburskiej, Konstancji.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej specyficzne dla krajuflagihistoria Polski
Ilustracja: wikimedia