Które zwierzę ma największe oczy?

słoń
płetwal błękitny
kałamarnica olbrzymia
żyrafa
Ka­ła­mar­ni­ce ol­brzy­mie mają naj­więk­sze oczy spośród wszyst­kich zwierząt (być może poza nie­po­twier­dzo­ny­mi ka­ła­mar­ni­ca­mi ko­lo­sal­ny­mi­), o średnicy do 30 cen­ty­me­trów. Duże oczy po­zwa­la­ją lepiej do­strze­gać skąpe światło głębin, w tym światło bio­lu­mi­nen­scen­cyj­ne emi­to­wa­ne przez żywe or­ga­ni­zmy.

Rozkład odpowiedzi

słoń
płetwal błękitny
kałamarnica olbrzymia
żyrafa
odpowiedzi
flagChorwacja
0%
13%
80%
6%
15
flagSzwajcaria
0%
12%
62%
25%
16
flagPakistan
0%
25%
60%
10%
20
flagAustralia
0%
6%
60%
26%
15
flagIndie
4%
6%
58%
28%
134
flagSzwecja
4%
4%
58%
33%
24
flagStany Zjednoczone
4%
11%
57%
25%
427
flagKanada
3%
7%
53%
34%
26
flagWielka Brytania
2%
16%
49%
30%
291
flagNiemcy
1%
12%
47%
39%
158
flagWłochy
4%
19%
47%
28%
21
flagUkraina
0%
17%
47%
35%
17
flagPolska
3%
17%
46%
31%
12449
flagHolandia
0%
13%
45%
41%
46
flagIrlandia
2%
20%
45%
31%
35
flagNieznany
3%
28%
40%
27%
638
flagNorwegia
10%
17%
39%
32%
28
flagHiszpania
0%
11%
38%
50%
18
flagFrancja
0%
34%
37%
27%
29
flagFilipiny
0%
13%
26%
53%
15

Płeć

men48%
women39%
słoń
2%
3%
płetwal błękitny
22%
17%
kałamarnica olbrzymia
48%
39%
żyrafa
26%
39%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które zwierzę ma największe oczy?
13773
46%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Mike Baird
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.