Jakiej firmy jest to logo?

Chewrolet
Hyunday
Chrysler
Mitsubishi
Nazwa "Mit­su­bi­shi" i obecny znak firmowy są tłu­ma­czo­ne jako "trzy dia­men­ty­". Ich po­cho­dze­nie łączy kilka ele­men­tó­w: "mitsu"- trzy oraz "bishi"- orzech wodny. Liście tej rośliny mają kształt rombu lub dia­men­tu. Pod marką Mit­su­bi­shi działa m.in. pro­du­cent sa­mo­cho­dó­w, wy­twór­nia lot­ni­cza, zakłady zbro­je­nio­we, bank i naj­więk­sze na świecie zakłady che­micz­ne.

Rozkład odpowiedzi

Chewrolet
Hyunday
Chrysler
Mitsubishi
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
5%
0%
94%
17
flagNorwegia
6%
0%
0%
93%
16
flagNieznany
7%
3%
2%
86%
1141
flagHolandia
7%
3%
3%
85%
27
flagIrlandia
7%
7%
0%
85%
14
flagPolska
8%
3%
3%
84%
7811
flagNiemcy
9%
1%
5%
83%
84
flagWielka Brytania
10%
1%
4%
82%
110
flagStany Zjednoczone
14%
3%
0%
81%
27
flagFrancja
16%
0%
8%
75%
12
flagBelgia
10%
20%
0%
70%
10
flagWłochy
9%
9%
18%
63%
11

Płeć

men88%
women74%
Chewrolet
6%
11%
Hyunday
2%
7%
Chrysler
2%
5%
Mitsubishi
88%
75%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Zu welcher Automarke gehört dieses Logo?
0
0%
flag
Jakiej firmy jest to logo?
9390
84%

Szczegóły

Autor: Pomponia Algerio
Ilustracja: viZZZual.com
Czytaj więcej: wikipedia Mitsubishi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.