Jeżeli bok trójkąta a=4 cm, b=3 cm, to ile centymetrów wynosi przeciwprostokątna c?

4,5 cm
97
3,5 cm
168
6 cm
254
5 cm
865
Zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa w dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta. To znaczy a²+b²=c², czyli 4²+3²=25, c=√25=5 cm.
popraw to pytanie
Tefilek
zasięg: raczej globalnegeometriamatematyka
Ilustracja: wikimedia