Jeżeli na gaśnicy widnieją litery "A", "B", "C" to oznacza, że:

nie wolno nią gasić cieczy.
122
wolno nią gasić tłuszcze.
168
nie wolno nią gasić ciał stałych.
100
wolno nią gasić gazy.
231
Litera "A" na gaśnicy oznacza możliwość gaszenia nią pożarów ciał stałych, litera "B" - gaszenia nią pożarów cieczy, a literą "C" - gaszenia nią pożarów gazów.
popraw to pytanie
nienagrywamlola
zasięg: raczej globalneliteryOznaczeniaPożarnictwopożaryStraż Pożarnasymbole
Ilustracja: Jannis