Jedną z technik rzeźbiarskich starożytności była chryzelefantyna. Co to takiego?

rodzaj marmuru
łączenie kości słoniowej ze złotem
rodzaj obróbki metalowych rzeźb
powlekanie rzeźb złotą farbą
Chry­ze­le­fan­ty­na wy­ko­rzy­sty­wa­ła kość słoniową i złoto (gr. od chrysos, złoto i elephas, słoń) często również in­kru­sto­wa­nie drogimi ka­mie­nia­mi. Tą techniką zostały także wykonane przez Fidiasza posągi Ateny Partenos i Zeusa Olim­pij­skie­go­.Ża­den ze sta­ro­żyt­nych chry­ze­le­fan­ty­no­wych posągów nie prze­trwał do naszych czasów. Wszyst­kie zostały znisz­czo­ne na skutek gra­bie­ży.

Rozkład odpowiedzi

rodzaj marmuru
łączenie kości słoniowej ze złotem
rodzaj obróbki metalowych rzeźb
powlekanie rzeźb złotą farbą
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
80%
10%
10%
10
flagStany Zjednoczone
0%
77%
0%
22%
18
flagPolska
3%
61%
5%
29%
2914
flagNieznany
4%
61%
4%
28%
358
flagWielka Brytania
4%
56%
4%
33%
48
flagNiemcy
4%
52%
8%
34%
23
flagHolandia
0%
36%
9%
54%
11

Płeć

men64%
women59%
rodzaj marmuru
4%
2%
łączenie kości słoniowej ze złotem
64%
59%
rodzaj obróbki metalowych rzeźb
6%
2%
powlekanie rzeźb złotą farbą
25%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jedną z technik rzeźbiarskich starożytności była chryzelefantyna. Co to takiego?
3454
61%

Szczegóły

Autor: mia
Ilustracja: Celeste Lindell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.