Każdy zna wzór E=mc^2, ale co to właściwie jest "c" w tym wzorze?

energia swobodna
902
ciepło właściwe
1138
prędkość światła (fali elektromagnetycznej w próżni)
6536
kulomb, jednostka ładunku elektrycznego
505
Stwierdzenie istnienia niezerowej energii spoczynkowej (tzn. energii w układzie własnym) obiektu (układu) odosobnionego (swobodnego) i jej równości z masą spoczynkową było istotnym odkryciem naukowym. Wielkości te związane są wzorem: E = mc^2, gdzie E to energia spoczynkowa (lub całkowita), m - masa spoczynkowa(lub relatywistyczna, c - prędkość światła w próżni.
popraw to pytanie
Paweł Kołodziejczyk
zasięg: raczej globalnefizykaodkrywcyświatło
Ilustracja: DonkeyHotey