Kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły system metryczny?

nigdy
191
1805
12
1866
44
1975
53
Prez. Gerald Ford wydał w 1975 roku Metric Conversion Act, który określał miary metryczne za "preferowane w USA", jednocześnie nakazał jednostkom administracji jego wdrożenie. Jednakże nie zakazano stosowania systemu imperialnego. Proces metryfikacji został przerwany w 1982 przez prez. Reagana.
popraw to pytanie
smyru
zasięg: raczej globalnemiarysystem metrycznyUSA