Kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły system metryczny?

nigdy
1805
1866
1975
Prez. Gerald Ford wydał w 1975 roku Metric Conversion Act, który określał miary metryczne za "preferowane w USA", jednocześnie nakazał jednostkom administracji jego wdrożenie. Jednakże nie zakazano stosowania systemu imperialnego. Proces metryfikacji został przerwany w 1982 przez prez. Reagana.
smyru
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnemiarysystem metrycznyUSA

Odpowiedzi według kraju

nigdy
1805
1866
1975
odpowiedzi
flagGrecja
36%
0%
9%
54%
11
flagAustria
30%
20%
20%
30%
10
flagPolska
57%
5%
12%
25%
980
flagNiemcy
64%
6%
12%
16%
31
flagStany Zjednoczone
37%
31%
20%
10%
29
flagWielka Brytania
70%
5%
17%
5%
17