Kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły system metryczny?

nigdy
1805
1866
1975
Prez. Gerald Ford wydał w 1975 roku Metric Conversion Act, który określał miary metryczne za "preferowane w USA", jednocześnie nakazał jednostkom administracji jego wdrożenie. Jednakże nie zakazano stosowania systemu imperialnego. Proces metryfikacji został przerwany w 1982 przez prez. Reagana.
smyru
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnemiarysystem metrycznyUSA

Odpowiedzi według kraju

nigdy
1805
1866
1975
odpowiedzi
flagPolska
56%
5%
13%
24%
860
flagNiemcy
60%
10%
10%
20%
20
flagStany Zjednoczone
33%
33%
25%
8%
24
flagWielka Brytania
64%
7%
21%
7%
14