Kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły system metryczny?

nigdy
1805
1866
1975
Prez. Gerald Ford wydał w 1975 roku Metric Conversion Act, który określał miary metryczne za "preferowane w USA", jednocześnie nakazał jednostkom administracji jego wdrożenie. Jednakże nie zakazano stosowania systemu imperialnego. Proces metryfikacji został przerwany w 1982 przez prez. Reagana.
smyru
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnemiarysystem metrycznyUSA

Odpowiedzi według kraju

nigdy
1805
1866
1975
odpowiedzi
flagPolska
56%
5%
14%
23%
712
flagNiemcy
60%
10%
10%
20%
10
flagStany Zjednoczone
46%
33%
6%
13%
15
flagWielka Brytania
61%
7%
23%
7%
13