Kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły system metryczny?

nigdy
1805
1866
1975
Prez. Gerald Ford wydał w 1975 roku Metric Conversion Act, który określał miary metryczne za "preferowane w USA", jednocześnie nakazał jednostkom administracji jego wdrożenie. Jednakże nie zakazano stosowania systemu imperialnego. Proces metryfikacji został przerwany w 1982 przez prez. Reagana.
smyru
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnemiarysystem metrycznyUSA

Odpowiedzi według kraju

nigdy
1805
1866
1975
odpowiedzi
flagGrecja
30%
0%
10%
60%
10
flagPolska
56%
5%
12%
25%
918
flagNiemcy
59%
9%
13%
18%
22
flagStany Zjednoczone
35%
32%
21%
10%
28
flagWielka Brytania
68%
6%
18%
6%
16