Kiedy zawarto Unię lubelską?

1319
1415
1510
1569
Unia lubelska została podpisana na zamku lubelskim w 1569 roku podczas walnego sejmu. Unia ta połączyła Polskę i Litwę. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną.
Fisz
-1
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuEuropahistoriahistoria PolskiLitwapolitykaPolskatraktatyumowy

Odpowiedzi według kraju

1319
1415
1510
1569
odpowiedzi
flagPolska
7%
14%
20%
56%
713
flagWielka Brytania
9%
45%
27%
18%
11