Skąd pochodzi parkour?

z USA
z Francji
z RPA
z Brazylii
Parkour pochodzi z Francji jest to forma ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Za twórcę uznaje się Davida Belle'a. Główną ideą parkour jest po­ko­ny­wa­nie prze­szkód sto­ją­cych na drodze w jak naj­prost­szy i naj­szyb­szy sposób.

Rozkład odpowiedzi

z USA
z Francji
z RPA
z Brazylii
odpowiedzi
flagPolska
20%
50%
14%
14%
538
flagNieznany
12%
50%
14%
22%
54

Płeć

men54%
women36%
z USA
17%
20%
z Francji
54%
36%
z RPA
13%
15%
z Brazylii
14%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzi parkour?
628
50%

Szczegóły

Autor: The Dejv
Czytaj więcej: wikipedia Parkour
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.