Którą bitwę uważa się za największą porażkę słynnej 'Wielkiej Armady'?

Bitwa pod Trafalgarem
Bitwa pod Lepanto
Bitwa pod Gravelines
Bitwa pod Oliwą
Bitwa pod Gra­ve­li­nes (8 sierpnia 1588r.) była jedną z naj­więk­szych potyczek pomiędzy flotą hisz­pań­ską a an­giel­ską w hi­sto­rii. Bitwa ta uważana jest za sym­bo­licz­ny koniec pa­no­wa­nia na morzach 'Wiel­kiej Armady' na rzecz 'Royal Navy'. Prze­kre­śli­ła ona szanse Hisz­pa­nii na desant w Anglii oraz umocniła pozycję pro­te­stan­tów na północy Europy.

Rozkład odpowiedzi

Bitwa pod Trafalgarem
Bitwa pod Lepanto
Bitwa pod Gravelines
Bitwa pod Oliwą
odpowiedzi
flagNieznany
41%
17%
28%
11%
84
flagPolska
38%
19%
21%
20%
617
flagWielka Brytania
72%
18%
9%
0%
11

Płeć

men24%
women14%
Bitwa pod Trafalgarem
39%
34%
Bitwa pod Lepanto
19%
19%
Bitwa pod Gravelines
24%
14%
Bitwa pod Oliwą
17%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którą bitwę uważa się za największą porażkę słynnej 'Wielkiej Armady'?
758
23%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.