Którą z wymienionych cech można przypisać pierwiastkom z grupy litowców?

wysoka reaktywność
obojętność chemiczna
twardość
są nieutlenialne
Są bardzo aktywne, a ich reaktywność rośnie wraz ze wzrostem liczby atomowej wiązkach są jednowartościowe, najczęściej na I, rzadko na -I stopniu utlenienia, grupa pierwiastków 1. Wszystkie litowce mają jeden elektron walencyjny znajdujący się na zewnętrznym orbitalu s. Łatwo ulegają jonizacji do kationów M.
Marko1
0
Popraw to pytanie
8
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneGrupy pierwiastków chemicznychLitowcemetale
Quiz o metalach
  Będziesz grać jako