Która firma wynalazła dyskietkę komputerową?

Acorn w 1969 r
IBM w 1971 r
Apple w 1976 r.
Microsoft w 1980 r.
IBM ame­ry­kań­skie przed­się­bior­stwo, będące jednym z naj­star­szych przed­się­biorstw in­for­ma­tycz­nych na świecie - opra­co­wa­ło wiele klu­czo­wych tech­no­lo­gii uży­wa­nych w in­for­ma­ty­ce, między innymi dysk twardy Win­che­ste­r, kursor oraz dys­kiet­kę.

Rozkład odpowiedzi

Acorn w 1969 r
IBM w 1971 r
Apple w 1976 r.
Microsoft w 1980 r.
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
70%
20%
0%
10
flagPolska
16%
60%
12%
10%
474
flagNieznany
18%
59%
3%
18%
27

Płeć

men67%
women50%
Acorn w 1969 r
18%
18%
IBM w 1971 r
67%
50%
Apple w 1976 r.
5%
13%
Microsoft w 1980 r.
8%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która firma wynalazła dyskietkę komputerową?
532
61%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Andreshiro
Czytaj więcej: wikipedia IBM
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.