Która hipoteza kosmologiczna mówi o tym, że wczesny Wszechświat przeszedł przez fazę szybkiego rozszerzenia się spowodowanego ujemnym ciśnieniem?

Inflacja kosmologiczna
Teoria wielkiej unifikacji
Teoria Supersymetrii
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Hipoteza ta została zaproponowana przez Alana Gutha w 1981 roku. Według niej wczesny Wszechświat przeszedł przez fazę szybkiego rozszerzenia się spowodowanego ujemnym ciśnieniem (dodatnią gęstością energii próżni). Ekspansja ta może być modelowana przez niezerową stałą kosmologiczną. Bezpośrednią konsekwencją jest wniosek, że cały obserwowalny Wszechświat początkowo był skoncentrowany w bardzo małym obszarze połączonym więzami przyczynowo-skutkowymi.
popraw to pytanie
Astorre
zasięg: raczej globalneastronomiafizykakosmosteoriewszechświat
Inflacja kosmologiczna
Teoria wielkiej unifikacji
Teoria Supersymetrii
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagSzwajcaria
60%
10%
0%
30%
10
flagIndie
37%
16%
27%
16%
37
flagNiemcy
31%
17%
17%
31%
45
flagPolska
27%
24%
15%
31%
4214
flagStany Zjednoczone
27%
22%
13%
33%
36
flagNieznany
24%
30%
14%
30%
550
flagWielka Brytania
23%
25%
17%
32%
95
flagHolandia
22%
27%
0%
50%
18
flagWłochy
20%
20%
10%
50%
10