Która marka napojów jest najstarsza?

Schweppes
Pepsi
Coca-Cola
Dr Pepper
W 1783 roku nie­miec­ki ze­gar­mistrz i jubiler Johann Jacob Schweppe opra­co­wał metodę na­sy­ca­nia napojów dwu­tlen­kiem węgla, tworząc pierwszy napój ga­zo­wa­ny. Znane ame­ry­kań­skie marki pojawiły się ponad sto lat później: Pepsi - 1893r. Co­ca­-Co­la - 1886r. Dr Pepper - 1885r.

Rozkład odpowiedzi

Schweppes
Pepsi
Coca-Cola
Dr Pepper
odpowiedzi
flagPolska
39%
7%
28%
25%
2944
flagNieznany
38%
8%
30%
22%
642
flagNiemcy
28%
14%
28%
28%
28
flagWielka Brytania
26%
12%
31%
29%
41

Płeć

men40%
women35%
Schweppes
40%
35%
Pepsi
7%
13%
Coca-Cola
29%
29%
Dr Pepper
23%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która marka napojów jest najstarsza?
3729
38%
flag
Welche Getränkemarke ist die älteste?
1
100%

Szczegóły

Autor: XxXxXxXxX
Czytaj więcej: wikipedia Schweppes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.