Która "oś" odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu normalnego funkcjonowania mózgu?

oś symetri mózgu
oś podwzgórze-przysadka-nadnercza
oś jelitowo trzustkowa
Oś jelitowo-mózgowa
Oś jelitowo-mózgowa odnosi się do sygnalizacji biochemicznej zachodzącej pomiędzy przewodem pokarmowym i układem nerwowym. Flora bakteryjna jelit komunikuje się z centralnym układem nerwowym (OUN) w ramach szlaków nerwowych. Liczne badania naukowe wskazują, że mikroflora jelitowa jest zaangażowana w regulację lęku, bólu, zaburzeń funkcji poznawczych oraz nastroju człowieka.
Ts
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneanatomia człowiekaciekawostkiczłowiekamózg

Odpowiedzi według kraju

oś symetri mózgu
oś podwzgórze-przysadka-nadnercza
oś jelitowo trzustkowa
Oś jelitowo-mózgowa
odpowiedzi
flagAustralia
9%
27%
0%
63%
11
flagPolska
18%
52%
6%
22%
496