Która postać Starego Testamentu nosiła takie same imię, jak Jezus?

Jonasz
Jozue
Jeremiasz
Eliasz
Polska forma Jezus pochodzi od łac. Iesus, które z kolei pochodzi od zhellenizowanej formy hebrajskiego יְהוֹשֻׁעַ (Jeszua), co znaczy "Jahwe jest zbawieniem". Imię to nosił także następca Mojżesza, Jozue. Po hebrajsku ich imiona brzmią identycznie, lecz w tradycji polskiej jest ono inne ze względu na szacunek i wyjątkowość Jezusa Chrystusa.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneBibliachrześcijaństwoJezusJozueStary Testament

Odpowiedzi według kraju

Jonasz
Jozue
Jeremiasz
Eliasz
odpowiedzi
flagPolska
8%
63%
5%
20%
290