Która rzeka płynie przez Kijów?

Don
581
Dniepr
8744
Dniestr
2055
Wołga
1492
Dniepr jest czwartą najdłuższą rzeką w Europie. Rzeka jest jednym z symboli narodu ukraińskiego. Dniepr dzieli kraj na dwie części: Ukrainę prawobrzeżną i lewobrzeżną.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneEuropaEuropa WschodniageografiaKijówrzekiUkraina