Która z niżej wymienionych postaci brała aktywny udział w konfederacji targowickiej.

Roman Ignacy Potocki
899
Stanisław Szczęsny Potocki
1877
Tadeusz Reytan
828
Kazimierz Pułaski
553
Pozbawiony pomocy zbrojnej swojego pruskiego alianta, szantażowany widmem bankructwa, gdyby Rosjanie zażądali spłaty pożyczonych mu sum, Stanisław August Poniatowski zwrócił się listownie do Katarzyny II, proponując jej wieczyste przymierze i ewentualną swą abdykację na rzecz wnuka cesarzowej, Konstantego. W odpowiedzi Katarzyna II podtrzymała swe poparcie dla konfederatów targowickich i zażądała przystąpienia króla do konfederacji targowickiej. Naciski na króla wywierała też nuncjatura, przekonując go, aby zgodnie ze stanowiskiem papieża przystąpił do Targowiczan.
popraw to pytanie
Mateusz Czerko
zasięg: raczej specyficzne dla językahistoriahistoria PolskikonfederacjaPolskarozbioryXVIII wiek
Ilustracja: the lost gallery