Które miasto znane było jako Trzeci Rzym?

Konstantynopol
Bruksela
Paryż
Moskwa
Trzeci Rzym to kon­cep­cja hi­sto­rio­zo­ficz­na stwo­rzo­na przez mnicha Fi­lo­te­usza z Pskowa pod koniec XV wieku, gło­szą­ca, że pierwszy Rzym upadł na skutek herezji, drugi Rzym – Kon­stan­ty­no­pol – na skutek zdrady praw­dzi­wej wiary, trzecim Rzymem jest Moskwa, a czwar­te­go już nie będzie. Naj­star­szym za­cho­wa­nym do­ku­men­te­m, w którym teoria trzech Rzymów została za­pre­zen­to­wa­na jest list Fi­lo­te­usza do księcia Wasyla III Ru­ry­ko­wi­cza z 1510

Rozkład odpowiedzi

Konstantynopol
Bruksela
Paryż
Moskwa
odpowiedzi
flagNieznany
26%
3%
15%
54%
162
flagPolska
34%
4%
10%
50%
1544
flagNiemcy
39%
2%
10%
44%
38
flagStany Zjednoczone
63%
0%
0%
36%
11
flagWielka Brytania
48%
1%
21%
28%
52

Płeć

men57%
women43%
Konstantynopol
28%
42%
Bruksela
4%
3%
Paryż
10%
10%
Moskwa
57%
43%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które miasto znane było jako Trzeci Rzym?
1897
49%
flag
Welche Stadt wurde als drittes Rom bekannt?
2
0%

Szczegóły

Autor: Dziadzinjo
Ilustracja: Giampaolo Macorig
Czytaj więcej: wikipedia Trzy Rzymy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.