Które z oddziaływań fundamentalnych jest odpowiedzialne za rozpad beta i związaną z nim radioaktywność?

Oddziaływania słabe
1466
Oddziaływania silne
1028
Oddziaływania grawitacyjne
728
Oddziaływania elektromagnetyczne
1759
Oddziaływanie słabe odpowiada za rozpad beta, radioaktywność oraz rozpad mionu i cząstek dziwnych. Przenoszone jest za pomocą jednej z trzech masywnych cząstek: bozonów naładowanych oraz bozonu neutralnego.
popraw to pytanie
Astorre
zasięg: raczej globalnefizykakosmosnaukaodziaływania