Używanie AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) ...

... jest dozwolone tylko przez służby medyczne.
... jest w pełni bezpieczne - może być użyte przez każdego.
... grozi porażeniem prądem, ale może być użyte przez każdego.
... jest dozwolone tylko pod czujnym okiem ratownika medycznego.
Au­to­ma­tycz­ny De­fi­bry­la­tor Ze­wnętrz­ny (ang. AED) to proste w ob­słu­dze, lecz za­awan­so­wa­ne w dzia­ła­niu urzą­dze­nie przy­wra­ca­ją­ce pra­wi­dło­wy rytm serca. Użyte wy­star­cza­ją­co szybko (tj. w ciągu kilku minut) u osób z Nagłym Za­trzy­ma­niem Krą­że­nia, może uratować im życie. Znaj­dzie­cie je w wielu miej­scach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej (urzędy, galerie, sklepy, dworce etc.) Na stronie www.ra­tujz­ser­cem.pl znajduje się mapa z lo­ka­li­za­cja­mi AED.

Rozkład odpowiedzi

... jest dozwolone tylko przez służby medyczne.
... jest w pełni bezpieczne - może być użyte przez każdego.
... grozi porażeniem prądem, ale może być użyte przez każdego.
... jest dozwolone tylko pod czujnym okiem ratownika medycznego.
odpowiedzi
flagNieznany
11%
47%
32%
8%
154
flagWielka Brytania
15%
35%
35%
15%
20
flagPolska
11%
45%
32%
9%
898

Płeć

men41%
women37%
... jest dozwolone tylko przez służby medyczne.
9%
13%
... jest w pełni bezpieczne - może być użyte przez każdego.
46%
45%
... grozi porażeniem prądem, ale może być użyte przez każdego.
34%
33%
... jest dozwolone tylko pod czujnym okiem ratownika medycznego.
9%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Używanie AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego) ...
1006
37%

Szczegóły

Autor: Olaf Bąk
Ilustracja: Promiteusz
Czytaj więcej: www.ratujzsercem.pl

Historia

7 czerwca 2017 21:50:40 utworzył Olaf Bąk »
1 lipca 2017 15:07:13 zmienił Jeremi »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.