Które z tych miast leży najbardziej na wschód?

Tarnów
106
Radom
85
Szczytno
88
Olsztyn
64
Radom 21°09′24″E ; Szczytno 20°59′07″E; Tarnów 20°58′18″E ; Olsztyn 20°28′34″E.
popraw to pytanie
BeaJ
zasięg: raczej globalnegeografiageografia Polskikartografiamapamapymiastamiasta Polski