Który apostoł jest autorem "Hymnu o miłości"?

Paweł
Łukasz
Mateusz
Andrzej
Hymn o miłości − fragment biblijnego 1 Listu do Koryntian apostoła Pawła z Tarsu . Jest to pieśń pochwalna, jak również próba wytłumaczenia, czym jest miłość, poprzez wyliczenie jej cech. Według apostoła Pawła dar miłości nadaje sens i wartość wszystkim innym charyzmatom.
Marko1
0
Popraw to pytanie
9
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnehymnyNowy TestamentPaweł z Tarsureligia

Odpowiedzi według kraju

Paweł
Łukasz
Mateusz
Andrzej
odpowiedzi
flagPolska
73%
5%
14%
4%
69