Który filozof po raz pierwszy użył pojęcia: "rządomyślność"?

Claude Lévi-Strauss
Jacques Derrida
Jean-François Lyotard
Michel Foucault
Rządomyślność (urządzanie) jest pojęciem użytym po raz pierwszy przez francuskiego filozofa Michela Foucaulta, uznanego przez The Times Higher Education Guide za najczęściej cytowanego autora w naukach humanistycznych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rządomyślność może być rozumiana m.in. jako: sposób, w jaki rządy usiłują wytwarzać obywateli, którzy w najlepszy możliwy sposób realizują ich politykę. Także: "Techniki i strategie, poprzez które społeczeństwo daje sobą kierować”.
Sens
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnefilozofiaFrancjanaukasocjologia

Odpowiedzi według kraju

Claude Lévi-Strauss
Jacques Derrida
Jean-François Lyotard
Michel Foucault
odpowiedzi
flagPolska
15%
17%
30%
35%
598