Który koncern samochodowy montuje silniki z oznaczeniem FSI?

PSA Group
Volkswagen AG
Daimler AG
BMW Group
Fuel Stra­ti­fied In­jec­tion (FSI) – opra­co­wa­ny przez koncern Volks­wa­gen AG system za­si­la­nia benzyną, sto­so­wa­ny w sil­ni­kach o zapłonie iskro­wym. Wy­ko­rzy­stu­je technikę bez­po­śred­nie­go wtrysku paliwa do komory spalania i pozwala na uzy­ska­nie zmniej­szo­ne­go względem silnika za­si­la­ne­go metodą po­śred­nią jed­nost­ko­we­go zużycia paliwa.

Rozkład odpowiedzi

PSA Group
Volkswagen AG
Daimler AG
BMW Group
odpowiedzi
flagNiemcy
9%
54%
0%
36%
11
flagWielka Brytania
0%
53%
6%
40%
15
flagPolska
8%
44%
7%
38%
1125
flagNieznany
6%
39%
7%
47%
97

Płeć

men41%
women40%
PSA Group
8%
7%
Volkswagen AG
41%
40%
Daimler AG
4%
9%
BMW Group
44%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który koncern samochodowy montuje silniki z oznaczeniem FSI?
1299
45%

Szczegóły

Autor: Myk
Ilustracja: zhul
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.