Który kraj graniczy z Ukrainą?

Litwa
1089
Węgry
3655
Bułgaria
1436
Gruzja
1223
Ukraina ma granice z Rosją, Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneEuropaEuropa WschodniageografiagraniceUkraina
Ilustracja: Arnaud DG