Który niemiecki humanista i uczony epoki renesansu znany jest jako ,,Ojciec geologii''?

Paracelsus
Gerhard von Rath
Friedrich Mohs
Georgius Agricola
Georgius Agricola (1494-1555) to niemiecki humanista i uczony: górnik, metalurg i mineralog, z zawodu lekarz. Nazywany ,,Ojcem geologii''. Autor ksiąg poświęconych mineralogii, geologii, górnictwu i hutnictwu. Czasy, w których żył Agricola określa się mianem złotego wieku kunsztów. Geolodzy, górnicy i hutnicy tego wieku musieli być wszechstronni i posiadać gruntowną, rozległą wiedzę.
hola.team :)
0
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnegeologiagórnictwohistoria naukiNiemcy

Odpowiedzi według kraju

Paracelsus
Gerhard von Rath
Friedrich Mohs
Georgius Agricola
odpowiedzi
flagPolska
10%
27%
35%
26%
575