Który organ Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1994 roku zawiesił swoją działalność?

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
167
Rada Gospodarcza i Społeczna
337
Rada Powiernicza
768
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
140
Rada Powiernicza ONZ, będąca jednym z podstawowych organów ONZ, została ustanowiona by zapewnić Terytoriom Powierniczym ONZ (większość z nich została odebrana państwom pokonanym pod koniec Drugiej Wojny Światowej) jak najlepsze zarządzanie dla ich obywateli. Istnienie Rady stało się zbędne w 1994 roku, gdy Palau (będące ostatnim terytorium powierniczym) uzyskało samodzielność. Członkowie ONZ nie zdecydowali jednak o jej zniesieniu, gdyż wiązało się to z rewizją Karty Narodów Zjednoczonych, do czego nie było pełnego przekonania.
popraw to pytanie
Olaf Bąk
zasięg: raczej globalneONZ