Który papież zatwierdził Odnowiony Obrzęd Konsekracji Dziewic?

Jan Paweł II
Jan XXIII
Paweł VI
Jan Paweł I
Dziewice konsekrowane to w Kościele katolickim indywidualna forma życia konsekrowanego kobiet. W praktyce oznacza publiczne zobowiązanie się do zachowania dziewictwa przez całe życie, dokonane wobec biskupa. Na mocy dekretów Soboru Laterańskiego II (1139) zaprzestano udzielania konsekracji dziewicom żyjącym w świecie. Odnowiony Obrzęd Konsekracji Dziewic, zatwierdzony przez papieża Pawła VI, wszedł w życie w 1971roku. 2017 w Polsce są 253 dziewice konsekrowane (Verginetki).
Sens
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnekatolicyzmkościółpapiestwotradycje

Odpowiedzi według kraju

Jan Paweł II
Jan XXIII
Paweł VI
Jan Paweł I
odpowiedzi
flagPolska
26%
28%
36%
8%
720