Który z cudów dokonanych przez Jezusa Chrystusa (nie licząc Zmartwychwstania), został opisany we wszystkich czterech Ewangeliach Nowego Testamentu.

Chodzenie po jeziorze
Zamiana wody w wino
Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok
Nakarmienie 5000 ludzi
Kon­kret­ne cuda do­ko­ny­wa­ne przez Jezusa Chry­stu­sa zostały różnie opisane przez po­szcze­gól­nych ewan­ge­li­stów. Ewan­ge­li­ści naj­praw­do­po­dob­niej opi­sy­wa­li to co w ich su­biek­tyw­nym odczuciu było ważne i zrobiło na nich wra­że­nie. Wy­łącz­nie pierwsze roz­mno­że­nie chleba, w którym na­kar­mio­no 5000 ludzi, zostało opisane we wszyst­kich Ewan­ge­liach.

Rozkład odpowiedzi

Chodzenie po jeziorze
Zamiana wody w wino
Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok
Nakarmienie 5000 ludzi
odpowiedzi
flagWielka Brytania
6%
40%
6%
46%
15
flagNiemcy
10%
50%
0%
40%
10
flagPolska
13%
41%
6%
36%
911
flagNieznany
16%
38%
14%
30%
42

Płeć

men36%
women35%
Chodzenie po jeziorze
11%
14%
Zamiana wody w wino
41%
44%
Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok
10%
5%
Nakarmienie 5000 ludzi
36%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z cudów dokonanych przez Jezusa Chrystusa (nie licząc Zmartwychwstania), został opisany we wszystkich czterech Ewangeliach Nowego Testamentu.
1025
36%

Szczegóły

Autor: Kamilas
Ilustracja: anonimus
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.