Który z matematyków był pierwowzorem głównego bohatera filmu "Piękny umysł"?

David Hilbert
Terence Tao
Piet Hein
John Nash
John Nash (1928-2015) był ame­ry­kań­skim ma­te­ma­ty­kie­m, spe­cja­li­zu­ją­cym się w teorii gier. Wpro­wa­dził pojęcie "rów­no­wa­gi Nasha" - kluczowe w eko­no­mii. Nash cierpiał na schi­zo­fre­nię pa­ra­no­idal­ną, która wcześnie wy­łą­czy­ła go z życia na­uko­we­go. Historia jego życia została ze­kra­ni­zo­wa­na w 2001 roku w filmie "Piękny umysł", w którym główną rolę zagrał Russell Crowe. John zginął w 2015 roku w wypadku sa­mo­cho­do­wym (jadąc tak­sów­ką) razem ze swoją żoną.

Rozkład odpowiedzi

David Hilbert
Terence Tao
Piet Hein
John Nash
odpowiedzi
flagWielka Brytania
25%
15%
6%
53%
32
flagPolska
23%
14%
13%
48%
1750
flagNieznany
22%
12%
16%
48%
154
flagNiemcy
31%
5%
15%
47%
19

Płeć

men47%
women54%
David Hilbert
22%
20%
Terence Tao
16%
12%
Piet Hein
14%
11%
John Nash
47%
54%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z matematyków był pierwowzorem głównego bohatera filmu "Piękny umysł"?
2019
48%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: cea +
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.