Który z matematyków za życia nazywany był "księciem matematyków"?

Jean le Rond d’Alembert
Pierre Simon de Laplace
Leonhard Euler
Carl Friedrich Gauss
Carl Frie­drich Gauss (1777-1855) był jednym z naj­więk­szych ma­te­ma­ty­ków w hi­sto­rii. Jego geniusz ma­te­ma­tycz­ny objawił się bardzo wcze­śnie. Nauczył się ra­cho­wa­ć, zanim jeszcze zaczął mówić. Przed­sta­wił pierwszy w historii ścisły dowód Za­sad­ni­cze­go Twier­dze­nia Algebry. Jest autorem wielu twier­dzeń. Więk­szość odkryć dokonał przed ukoń­cze­niem 20 roku życia.

Rozkład odpowiedzi

Jean le Rond d’Alembert
Pierre Simon de Laplace
Leonhard Euler
Carl Friedrich Gauss
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
31%
18%
50%
16
flagPolska
14%
24%
23%
37%
1116
flagNieznany
16%
31%
20%
32%
99

Płeć

men31%
women29%
Jean le Rond d’Alembert
16%
10%
Pierre Simon de Laplace
27%
27%
Leonhard Euler
24%
33%
Carl Friedrich Gauss
31%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z matematyków za życia nazywany był "księciem matematyków"?
1273
36%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.