Który z pisarzy znany jest ze swej przyjaźni z kubańskim rewolucjonistą i dyktatorem Fidelem Castro?

Gabriel García Márquez
Günter Grass
Pablo Neruda
Aleksandr Sołżenicyn
Castro i Márquez przy­jaź­ni­li się przez długie lata. Co więcej, pisarz pełnił czasem rolę wy­słan­ni­ka dyk­ta­to­ra, prze­ka­zu­jąc od niego wia­do­mo­ści pre­zy­den­to­wi USA, Billowi Clin­to­no­wi. Gabo nie zerwał kon­tak­tów z ku­bań­skim przy­wód­cą, nawet kiedy ten zaczął bru­tal­nie prze­śla­do­wać po­li­tycz­nych opo­nen­tów. Zamiast tego po cichu wy­ko­rzy­sty­wał swoje wpływy, aby pomóc nie­któ­rym z tych osób wydostać się z Kuby.

Rozkład odpowiedzi

Gabriel García Márquez
Günter Grass
Pablo Neruda
Aleksandr Sołżenicyn
odpowiedzi
flagWłochy
72%
9%
18%
0%
11
flagIrlandia
61%
0%
38%
0%
13
flagStany Zjednoczone
58%
17%
5%
17%
17
flagPolska
53%
11%
21%
14%
4944
flagWielka Brytania
52%
13%
19%
14%
68
flagNiemcy
48%
10%
30%
10%
49
flagNieznany
46%
13%
21%
19%
717
flagHolandia
30%
7%
30%
30%
13

Płeć

men47%
women53%
Gabriel García Márquez
47%
53%
Günter Grass
12%
12%
Pablo Neruda
21%
22%
Aleksandr Sołżenicyn
18%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z pisarzy znany jest ze swej przyjaźni z kubańskim rewolucjonistą i dyktatorem Fidelem Castro?
5935
52%

Szczegóły

Autor: poirot1608
Ilustracja: Marcelo Montecino
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.