Który z tych zapisów nazwy "Srbija" (Serbia w języku serbskim) za pomocą serbskiej wersji cyrylicy jest poprawny?

Cрбия
Cрбиja
Cрбiя
Cрбija
W zapisie serbskim nie wy­stę­pu­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne dla cyrylicy ro­syj­skiej liter Ю oraz Я. Z kolei litera i wy­stę­pu­je jedynie w wersji bia­ło­ru­skiej oraz ukra­iń­skiej.

Rozkład odpowiedzi

Cрбия
Cрбиja
Cрбiя
Cрбija
odpowiedzi
flagPolska
31%
37%
13%
16%
758
flagNieznany
34%
33%
18%
12%
119
flagWielka Brytania
41%
25%
16%
16%
12

Płeć

men39%
women34%
Cрбия
32%
34%
Cрбиja
39%
34%
Cрбiя
14%
14%
Cрбija
13%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który z tych zapisów nazwy "Srbija" (Serbia w języku serbskim) za pomocą serbskiej wersji cyrylicy jest poprawny?
942
37%

Szczegóły

Autor: Filip Wieczorek
Ilustracja: Nicolas Raymond
Czytaj więcej: wikipedia Србија
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.