Kto był ostatnim cesarzem zachodniorzymskim ?

Neron
Romulus Augustulus
Karol Wielki
Dioklecjan
Romulus Au­gu­stu­lus był ostatnim władcą ce­sar­stwa za­chod­nio­rzym­skie­go, które upadło pod wpływem wędrówki ludów. 23 sierpnia 476 Odoaker - rzymski pa­try­cjusz po­cho­dze­nia ger­mań­skie­go - stanął na czele spisku wojska i został obwołany królem bar­ba­rzyń­skich od­dzia­łów zbroj­nych w Italii, po czym zde­tro­ni­zo­wał Romulusa i wygnał go do Neapolu.

Rozkład odpowiedzi

Neron
Romulus Augustulus
Karol Wielki
Dioklecjan
odpowiedzi
flagIndie
9%
63%
27%
0%
11
flagRosja
3%
61%
16%
18%
77
flagNiemcy
4%
53%
20%
21%
69
flagNieznany
12%
50%
16%
18%
562
flagPolska
12%
47%
17%
21%
5409
flagKanada
8%
41%
0%
50%
12
flagWielka Brytania
16%
34%
26%
22%
104
flagUkraina
5%
31%
21%
42%
19
flagIrlandia
30%
30%
20%
20%
10
flagStany Zjednoczone
20%
27%
17%
34%
29
flagWłochy
30%
23%
15%
30%
13
flagHolandia
10%
21%
21%
47%
19

Płeć

men53%
women42%
Neron
11%
12%
Romulus Augustulus
53%
42%
Karol Wielki
15%
25%
Dioklecjan
20%
20%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
Ilustracja: Ed Uthman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.