Kto jako pierwszy przepłynął przejściem północno-zachodnim na północy Kanady?

James Cook
Vitus Bering
Roald Amundsen
Jeszcze nikt
Wyprawa zająła Amund­se­no­wi i sze­ścio­oso­bo­wej załodze statku Gjøa trzy lata (1903-1906). Przez więk­szość czasu statek uwię­zio­ny był w lodzie, a załoga czekała na krótkie miesiące po­lar­ne­go lata, w których mogła będzie kon­ty­nu­ować podróż. To wtedy Amundsen poznał od lo­kal­nych miesz­kań­ców sposoby prze­trwa­nia i podróży w Arktyce, jak zaprzęgi psów lub futrzane okrycia. Zdobyta wiedza później po­zwo­li­ła mu zdobyć biegun po­łu­dnio­wy.

Rozkład odpowiedzi

James Cook
Vitus Bering
Roald Amundsen
Jeszcze nikt
odpowiedzi
flagLitwa
5%
35%
50%
10%
20
flagNorwegia
25%
20%
50%
0%
20
flagWłochy
14%
19%
48%
17%
41
flagKanada
20%
21%
38%
20%
55
flagHolandia
23%
23%
36%
16%
30
flagSzwecja
31%
15%
36%
15%
19
flagUkraina
25%
25%
35%
15%
20
flagNiemcy
18%
35%
34%
10%
137
flagPolska
23%
28%
33%
13%
9615
flagIndie
27%
23%
32%
13%
43
flagStany Zjednoczone
26%
22%
31%
19%
335
flagAustralia
26%
26%
31%
15%
19
flagWielka Brytania
21%
31%
30%
15%
262
flagAustria
26%
34%
30%
8%
23
flagHiszpania
30%
40%
25%
5%
20
flagRosja
5%
35%
23%
29%
17
flagNieznany
29%
29%
21%
18%
331
flagIrlandia
22%
54%
19%
3%
31
flagFrancja
32%
32%
17%
17%
28
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
33%
53%
13%
0%
15

Płeć

men29%
women35%
James Cook
22%
23%
Vitus Bering
31%
27%
Roald Amundsen
29%
36%
Jeszcze nikt
16%
12%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.