Kto namalował "Rzeź Niewiniątek"?

Pieter Bruegel (starszy)
Sandro Botticelli
Caravaggio
Donatello
To dzieło Pietera Bru­ege­la. Obraz odnosi się do rządów hisz­pań­skich re­pre­zen­to­wa­nych przez jedną osobę - księcia zwanego Czarnym Albą ze względu na jego ubiór jak i cechy cha­rak­te­ru. W rze­czy­wi­sto­ści był to książę Alby Fernando Álvarez de Toledo, wy­słan­nik króla Hisz­pa­nii, którego celem przy­by­cia do Ni­der­lan­dów było za­pro­wa­dze­nie ładu w po­dzie­lo­nych przez re­for­ma­cję Ni­der­lan­dach.

Rozkład odpowiedzi

Pieter Bruegel (starszy)
Sandro Botticelli
Caravaggio
Donatello
odpowiedzi
flagHolandia
60%
17%
14%
7%
28
flagPolska
59%
12%
17%
9%
5230
flagWielka Brytania
54%
11%
18%
16%
109
flagNiemcy
53%
14%
16%
14%
54
flagNieznany
47%
16%
20%
14%
281
flagIrlandia
45%
18%
27%
9%
11
flagSzwecja
40%
6%
40%
13%
15
flagStany Zjednoczone
35%
29%
22%
12%
31
flagFrancja
0%
23%
38%
38%
13

Płeć

men51%
women58%
Pieter Bruegel (starszy)
51%
58%
Sandro Botticelli
13%
15%
Caravaggio
21%
18%
Donatello
12%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wer malte das Bild: "Das Massaker der Unschuldigen"?
0
0%
flag
Kto namalował "Rzeź Niewiniątek"?
5882
58%

Szczegóły

Autor: Astorre
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.