Kto napisał "Myszeidos pieśń X?

Józef Ignacy Kraszewski
Ignacy Krasicki
Zygmunt Krasiński
Jan Krasicki
"Myszeidos", "Myszeida" jest poematem heroikomicznym w dziesięciu księgach. Wydany w 1775 roku nawiązuje do legendy o królu Popiele z kroniki Wincentego Kadłubka. Utwór traktuje o wojnie kotów z wojskami szczurzo- mysimi. Tak jak w " Iliadzie" w poemacie występują przemówienia kotów i myszy przed pojedynkami i uroczyste pogrzeby poleglych.
Sens
0
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuliteraturaliteratura polskapisarze

Odpowiedzi według kraju

Józef Ignacy Kraszewski
Ignacy Krasicki
Zygmunt Krasiński
Jan Krasicki
odpowiedzi
flagPolska
14%
53%
23%
7%
1674
flagNiemcy
17%
37%
44%
0%
29
flagWielka Brytania
15%
30%
30%
23%
13