Kto od strony ZSRR podpisał pakt z III Rzeszą o podziale terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej

Mołotow
Ribbentrop
Litwinow
Stalin
3 maja 1939 Józef Stalin odwołał ze sta­no­wi­ska ministra spraw za­gra­nicz­nych Maksima Li­twi­no­wa, zwo­len­ni­ka tzw. zbio­ro­we­go bez­pie­czeń­stwa, a na jego miejsce mianował tego samego dnia Wia­cze­sła­wa Mołotowa – jednego ze swych naj­bar­dziej za­ufa­nych ludzi i ściśle z nim współ­pra­cu­ją­cym.

Rozkład odpowiedzi

Mołotow
Ribbentrop
Litwinow
Stalin
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
86%
6%
0%
6%
15
flagHolandia
84%
10%
0%
5%
19
flagNiemcy
81%
5%
0%
12%
55
flagSzwajcaria
81%
18%
0%
0%
11
flagNieznany
80%
10%
1%
7%
290
flagPolska
77%
10%
1%
9%
3496
flagWielka Brytania
68%
7%
3%
19%
63
flagSzwecja
68%
25%
0%
6%
16
flagNorwegia
63%
9%
0%
27%
11

Płeć

men83%
women72%
Mołotow
83%
72%
Ribbentrop
7%
15%
Litwinow
1%
1%
Stalin
7%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto od strony ZSRR podpisał pakt z III Rzeszą o podziale terytoriów państw Europy Środkowej i Wschodniej
4058
77%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.