Kto wprowadził pojęcie Eugenika "’dobrze urodzony, czysta rasa"?

Francis Galton
Karol Darwin
Adolf Hitler
Josef Mengele
Eugenika "dobrze urodzony" pojęcie wprowadzone w 1869 roku przez Francisa Galtona kuzyna Karola Darwina, które dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt oraz ludzi, aby ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone.
Ksena 🌸
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnebiologiaeugenikaewolucjagenetykaKarol Darwin

Odpowiedzi według kraju

Francis Galton
Karol Darwin
Adolf Hitler
Josef Mengele
odpowiedzi
flagPolska
31%
18%
29%
20%
424