Kto wynalazł pierwszy termometr rtęciowy?

Galilei Galileo (Galileusz)
Anders Celsjusz
Gabriel Daniel Fahrenheit
William Kelvin
Pierw­szym przy­rzą­dem przy­po­mi­na­ją­cym z wyglądu współ­cze­sne ter­mo­me­try był ter­mo­metr rtę­cio­wy. Został on udo­sko­na­lo­ny na początku XVIII wieku przez po­cho­dzą­ce­go z Gdańska, a osia­dłe­go w Holandii fizyka - Daniela Gabriela Fah­ren­he­ita. Dzia­ła­nie tego rodzaju ter­mo­me­tru oparte jest na zasadzie roz­sze­rza­nia się cieczy podczas zmiany tem­pe­ra­tu­ry.

Rozkład odpowiedzi

Galilei Galileo (Galileusz)
Anders Celsjusz
Gabriel Daniel Fahrenheit
William Kelvin
odpowiedzi
flagSzwajcaria
5%
22%
72%
0%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
6%
13%
66%
13%
15
flagFrancja
18%
25%
56%
0%
16
flagAustralia
12%
18%
50%
18%
16
flagIrlandia
16%
25%
50%
8%
12
flagIndie
21%
16%
49%
11%
154
flagHolandia
31%
18%
45%
4%
22
flagPakistan
22%
13%
40%
18%
22
flagStany Zjednoczone
23%
21%
38%
15%
207
flagWłochy
12%
25%
37%
25%
16
flagUkraina
9%
36%
36%
18%
22
flagNiemcy
26%
23%
35%
13%
67
flagFilipiny
5%
41%
35%
17%
17
flagPolska
22%
28%
34%
13%
6269
flagWielka Brytania
18%
26%
34%
19%
187
flagNorwegia
26%
20%
33%
13%
15
flagKanada
23%
38%
30%
7%
13
flagNieznany
28%
30%
26%
13%
644
flagSzwecja
15%
61%
7%
15%
13
flagRosja
30%
40%
0%
30%
10

Płeć

men31%
women33%
Galilei Galileo (Galileusz)
28%
22%
Anders Celsjusz
26%
31%
Gabriel Daniel Fahrenheit
31%
33%
William Kelvin
13%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wynalazł pierwszy termometr rtęciowy?
7299
34%
flag
Wer ist Erfinder des Quecksilberthermometers ?
0
0%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Ray Bodden
Czytaj więcej: www.tvp.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.