Kto wypowiedział słynne słowa: "Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę, ale sprawienie, aby tamci skur#iele umierali za swoją."?

Bernard L. Montgomerry
George S. Patton
Dwight Eisenhower
Douglas MacArthur
Te słynne słowa wy­po­wie­dział ame­ry­kań­ski Generał George Patton. W czasie II wojny świa­to­wej był on dowódcą ame­ry­kań­skiej 3 armii, która używając zmo­dy­fi­ko­wa­nej przez generała taktyki "blizt­krie­gu­", wy­zwo­li­ła większą część pół­noc­nej Francji. Był postacią nie­zwy­kle kon­tro­wer­syj­ną, głęboko re­li­gij­ny, in­te­re­so­wał się historią sztuki i li­te­ra­tu­rą, a z drugiej strony był nie­zwy­kle gwał­tow­ny, porywczy i stosował wul­ga­ry­zmy ję­zy­ko­we.

Rozkład odpowiedzi

Bernard L. Montgomerry
George S. Patton
Dwight Eisenhower
Douglas MacArthur
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
0%
77%
11%
11%
27
flagNiemcy
8%
72%
13%
5%
36
flagHolandia
0%
72%
0%
27%
11
flagWielka Brytania
15%
64%
7%
10%
39
flagPolska
11%
59%
14%
13%
1515
flagNieznany
15%
54%
15%
14%
99

Płeć

men59%
women45%
Bernard L. Montgomerry
12%
18%
George S. Patton
59%
45%
Dwight Eisenhower
17%
27%
Douglas MacArthur
10%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wypowiedział słynne słowa: "Celem wojny nie jest śmierć za ojczyznę, ale sprawienie, aby tamci skur#iele umierali za swoją."?
1733
59%

Szczegóły

Autor: as przestworzy
Ilustracja: Conal Gallagher
Czytaj więcej: wikipedia George Patton
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.