Kto wyreżyserował film The Invisible Guest(Contratiempo)?

Mar Targarona
Oriol Paulo
Fernando González Molina
Paolo Genovese
Con­tra­tiem­po jest to drugi peł­no­me­tra­żo­wy film wy­re­ży­se­ro­wa­ny przez hisz­pań­skie­go reżysera Oriol'a Paulo. Pierw­szym peł­no­me­tra­żo­wym filmem który wy­re­ży­se­ro­wał był film Trup (El Cuerpo) .

Rozkład odpowiedzi

Mar Targarona
Oriol Paulo
Fernando González Molina
Paolo Genovese
odpowiedzi
flagNieznany
14%
28%
42%
14%
14
flagPolska
10%
26%
47%
15%
276

Płeć

men29%
women25%
Mar Targarona
12%
5%
Oriol Paulo
29%
25%
Fernando González Molina
40%
54%
Paolo Genovese
17%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kto wyreżyserował film The Invisible Guest(Contratiempo)?
315
25%

Szczegóły

Autor: Marcin Potiomkin
Czytaj więcej: wikipedia Contratiempo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.