Kto zwołał Sobór w Hierei?

Cesarz Konstantyn VI
Cesarzowa Irena
Papież Stefan III
Cesarz Konstantyn V
Konstantyn V Kopronim (718 - 775), cesarz bizantyński, jeden z największych obrazoburców. Przydomek Kopronim (kopros, łajno) nadali mu nieprzychylni ikonoklastom historycy. Na soborze w Hierei zakazał przechowywania i wytwarzania jakichkolwiek dzieł sztuki związanych z kultem chrześcijańskim. Był to wstęp do szeroko zakrojonej akcji niszczenia dzieł przedstawiających postaci świętych, Trójcę Świętą i.t.p.. Z kościołów wyrywano ściany z mozaikami, palono ilustrowane księgi, dziesiątki klasztorów zamieniono w składy broni i koszary, tysiące mnichów przymusowo ożeniono z byłymi nierządnicami.
Sens
0
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneBizancjumchrześcijaństwokościółSobory

Odpowiedzi według kraju

Cesarz Konstantyn VI
Cesarzowa Irena
Papież Stefan III
Cesarz Konstantyn V
odpowiedzi
flagPolska
19%
27%
25%
28%
496
flagAustralia
0%
50%
30%
20%
10