Która część Grecji nigdy nie została podbita przez Turków?

Rodos
Korfu
Sparta
Nie było takiej
Korfu to druga co do wiel­ko­ści spośród Wysp Joń­ski­ch, po­ło­żo­nych na zachód od Pe­lo­po­ne­zu (są wy­su­nię­te w kierunku Włoch). Przez dużą część swojej historii były one kon­tro­lo­wa­ne przez Wenecję, która opierała się sku­tecz­nie najazdom tu­rec­kim. W trakcie wojen na­po­le­oń­skich Korfu znalazła się pod kontrolą Wielkiej Brytanii i osta­tecz­nie do­łą­czy­ła do państwa grec­kie­go w roku 1864.

Rozkład odpowiedzi

Rodos
Korfu
Sparta
Nie było takiej
odpowiedzi
flagGrecja
15%
55%
20%
10%
20
flagSzwajcaria
5%
52%
17%
23%
17
flagHolandia
3%
45%
27%
24%
33
flagHiszpania
11%
41%
17%
29%
17
flagKanada
6%
40%
10%
43%
30
flagWielka Brytania
14%
35%
18%
32%
207
flagAustria
20%
33%
20%
26%
15
flagNiemcy
16%
31%
18%
33%
116
flagSzwecja
6%
31%
25%
37%
16
flagStany Zjednoczone
12%
29%
21%
34%
293
flagWłochy
18%
33%
18%
29%
27
flagPolska
17%
28%
19%
33%
6489
flagAustralia
8%
28%
32%
32%
25
flagRosja
14%
28%
9%
47%
21
flagFrancja
33%
27%
5%
33%
18
flagUkraina
12%
21%
31%
34%
32
flagIrlandia
26%
21%
17%
34%
23
flagNieznany
24%
20%
15%
40%
345
flagIndie
18%
18%
39%
24%
33
flagDania
16%
8%
50%
25%
12

Płeć

men26%
women30%
Rodos
17%
18%
Korfu
26%
30%
Sparta
17%
17%
Nie było takiej
38%
32%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.