Która republika radziecka jako pierwsza ogłosiła niepodległość?

Estonia
Litwa
Łotwa
Gruzja
Re­pu­bli­ki nad­bał­tyc­kie prze­wo­dzi­ły w dą­że­niach nie­pod­le­gło­ścio­wych. Najpierw na czoło wysunęła się Łotwa, gdzie duże de­mon­stra­cje odbyły się w latach 1986 i 1987. 11 marca 1990 no­wo­wy­bra­ny par­la­ment Li­tew­skiej Re­pu­bli­ki Ra­dziec­kiej wybrał Vy­tau­ta­sa Lands­ber­gi­sa na prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Naj­wyż­szej. Vytautas Lands­ber­gis tego samego dnia pro­kla­mo­wał przy­wró­ce­nie nie­pod­le­gło­ści Litwy.

Rozkład odpowiedzi

Estonia
Litwa
Łotwa
Gruzja
odpowiedzi
flagLitwa
5%
84%
10%
0%
19
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
9%
80%
4%
4%
21
flagSzwajcaria
8%
76%
0%
16%
25
flagWielka Brytania
15%
62%
7%
14%
386
flagWłochy
17%
65%
2%
14%
35
flagBelgia
18%
62%
18%
0%
16
flagHiszpania
28%
56%
0%
16%
25
flagPolska
19%
52%
8%
19%
13402
flagNiemcy
21%
50%
7%
19%
197
flagFrancja
13%
46%
13%
23%
30
flagNorwegia
13%
45%
22%
18%
22
flagStany Zjednoczone
23%
44%
11%
20%
188
flagIrlandia
23%
42%
10%
23%
56
flagSzwecja
22%
40%
13%
22%
22
flagAustria
35%
40%
10%
15%
20
flagKanada
33%
39%
3%
24%
33
flagHolandia
32%
38%
14%
16%
50
flagUkraina
33%
38%
11%
16%
18
flagNieznany
20%
36%
9%
33%
596
flagIndie
22%
22%
27%
27%
18

Płeć

men44%
women46%
Estonia
19%
24%
Litwa
44%
46%
Łotwa
8%
11%
Gruzja
27%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która republika radziecka jako pierwsza ogłosiła niepodległość?
15052
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Tony Bowden
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.