Która rzeka jest druga pod względem długości w obrębie polskich granic? (po Wiśle)

Narew
352
Odra
5067
Bug
1058
Warta
2840
Najdłuższą rzeką w Polsce jest oczywiście Wisła, mająca 1047km. Drugą pod względem całkowitej długości jest Odra, jednak tylko 742 km (z całkowitej długości 854 km) znajduje się w granicach Polski. Warta płynie w całości przez Polskę i ma 808 km długości.
popraw to pytanie
Przemek
zasięg: raczej specyficzne dla krajugeografiageografia PolskiPolskarzeki