Która rzeka przepływa przez, lub stanowi granicę, największej ilości państw?

Ren
1416
Dunaj
12586
Nil
1909
Mekong
677
Dostęp do Dunaju mają Niemcy, Austria, Słowacji, Węgry, Serbia,Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Ukraina i Mołdawia. Jego zlewnia rozciąga się na kolejne dziewięć państw, w tym Polskę.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnegeografiageografia Europyrzeki
Ilustracja: nathanh100